Виконавчий комітет оголосив конкурс

Виконавчий комітет Дмитрівської сільської ради оголошує конкурс на надання житлово-комунальних послуг з вивезення побутових відходів. 


Конкурс на надання житлово-комунальних послуг з вивезення побутових відходів на території Дмитрівської сільської ради 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Дмитрівської сільської ради, Полтавська область, с.Дмитрівка міста Горішні Плавні , вулиця Шевченка,12.

2. Підстава для проведення конкурсу:

Рішення № 51 виконавчого комітету Дмитрівської сільської ради від 19 листопада 2019 року “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Дмитрівської сільської ради».

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону осіб, в яких можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів:

3.1.Місце: 39891, Полтавська обл., с.Дмитрівка, міста Горішні Плавні , вулиця Шевченка,12. Виконавчий комітет Дмитрівської сільської ради.

3.2.Дата: 08.01.2020 року

3.3.Час: 14.00

3.4. Коваленко Віталій Миколайович – заступник сільського голови,   

тел. 0673055241.

3.5. Тітенко Ольга Іванівна – керуючий справами виконкому , тел.0968063564.

4.Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

4.1. Реєстрація учасників конкурсу в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців.

4.2. Наявність в учасника конкурсу матеріально - технічної бази:

- наявність достатньої кількості спеціально обладнаних  транспортних засобів для вивезення побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території сіл сільської ради;

- наявність або можливість забезпечення умов щодо належної експлуатації та дотримання належного санітарно-технічного стану транспортних засобів для вивезення  твердих побутових відходів.

4.3. Вартість послуги з вивезення побутових відходів.

4.4. Досвід роботи на території України не менше 3-х років з надання послуги.

4.5. Наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості достатній для надання послуги з вивезення та утилізації побутових відходів відповідно до вимог нормативних документів.

4.6. Наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це передбачено чинним законодавством України.

5. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг.

Конкурс проводиться на послуги з вивезення твердих побутових відходів з території Дмитрівської сільської ради, що передбачає зокрема:

- організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям сіл послуг з вивезення побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України "Про житлово-комунальні послуги", « Про відходи», постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р.№ 1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів», санітарних Правил та встановлених норм;

- планування заходів щодо збереження та сталого функціонування об’єктів та забезпечення споживачів послугами з збирання та вивезення побутових відходів.

6. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам:

6.1. Копія Статуту або іншого установчого документу.

6.2. Балансовий звіт суб’єкта господарювання за останній звітний період.

6.3. Довідка в довільній формі про наявність необхідних машин та механізмів з їх характеристиками (тип, вантажопідйомність, реєстраційний номер), наявність власної ремонтної бази, контейнерного парку.

6.4. Довідка в довільній формі про наявність працівників відповідних кваліфікацій.

6.5. Копії технічних паспортів на спеціально обладнані транспорті засоби та довідки про проходження ними технічного огляду.

6.6. Довідки про проходження водіями медичного огляду.

6.7. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а). реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б). керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів);

в). форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма.

6.8. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).

6.9.   Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

6.10. Погодження балансоутримувача полігону та органу місцевого самоврядування на прийом побутових відходів терміном не менше 1 року ( надається лише у тому випадку коли учасник не має у власності чи користуванні  відповідного полігону)

 

* Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені власною печаткою учасника;

б) у разі необхідності організатор конкурсу має право запросити від будь-якого учасника повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;

в) у разі відмови учасника надати таке підтвердження чи одержання достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим в цій конкурсній документації, або факту надання у конкурсній пропозиції будь-якої недостовірної інформації організатор конкурсу відхиляє конкурсну пропозицію цього Учасника і визначає переможця конкурсу серед тих Учасників, які залишились.

 

7. Характеристика території де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів

- багатоквартирні житлові будинки на території сільської ради;

- орієнтовна  відстань до об’єктів надання послуг – 7 -км. 

8. Характеристика об’єктів утворення відходів. 

Багатоквартирні житлові будинки на території сільської ради

Одноповерхові будинки (приватний сектор) на території сільської ради

Підприємства, установи, організації на території сільської ради

Інші суб’єкти господарювання на території сільської ради

Кількість мешканців міста станом на вересень 2019року 2689 чол. 

9. Вимоги до конкурсних пропозицій.

9.1. Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

9.2. Учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це організатора конкурсу у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій.

9.3. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією. (Для юридичних осіб дозволяється засвідчення документів шляхом  проставлення підпису уповноваженої особи та відтиску печатки.)

9.4. Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.

9.5. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери контактних телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

9.6. Пропозиція друкується та підписується учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним

чином, несе учасник.

9.7. Кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути зброшурована, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів. 

10. Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій:

 

      Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

1.

 

 

Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах певної території

перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення усіх видів побутових відходів – твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів

для підтвердження факту наявності достатньої кваліфікації спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення  побутових відходів, наведеної у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнанні транспортні засоби, рівень зношеності яких перевищує 75 відсотків, не враховуються перевага надається учасникові, який має спеціально обладнанні транспортні засоби, строк експлуатації та рівень зношеності яких менший

2.

Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного  обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів

 

наявність власного або орендованого контрольно-технічного пункту

3.

Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів  для збирання та перевезення  побутових відходів

наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціального обладнання транспортних засобів

4.

Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті

 

використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі

5.

Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством

зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг

6.

 

 

 

 

Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів

 

 

 

 

вартість надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів порівнюється окремо

перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг

7.

Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил

перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів  відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил понад три роки

8.

Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців)

перевага надається учасникові, який не має порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуг з вивезення побутових відходів

9.

Способи поводження з побутовими відходами, яким надається перевага, у порядку спадання: повторне використання; використання як вторинної сировини; отримання електричної чи теплової енергії; захоронення побутових відходів

перевага надається учасникові, що здійснює поводження з побутовими відходами способом, який зазначено у графі «Кваліфікаційні вимоги» цього пункту у порядку зростання, і з більшою кількістю побутових відходів

10.

Залучення інвестицій у галузь для підвищення якості надання послуг з збирання та вивезення побутових відходів, в тому числі на придбання сучасної техніки для збору побутових відходів, контейнерів для збору побутових відходів та вторинної сировини, облаштування контейнерних майданчиків відповідно до вимог нормативних документів

 

 

Перевага надається учасникові, що гарантує найбільший обсяг інвестицій

11. У випадку однакового значення критеріїв відповідності переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше половини її складу. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комісії.

12. Надання роз’яснень щодо конкурсної документації:

12.1. Учасник має право не пізніше ніж за сім календарних днів до кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій звернутися до організатора конкурсу за його адресою, що зазначена в Оголошенні про конкурс, за роз’ясненнями щодо змісту конкурсної документації. Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій повинен надати відповідь на запит учасника.

12.2. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою роз’яснення будь-яких запитів учасників конкурсу. Про місце, дату та час проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

13. Внесення змін до конкурсної документації:

13.1. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

13.2. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

14. Місце, способи та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій:

14.1. Місце: 39891 , Полтавська область село Дмитрівка міста Горішні Плавні , вулиця Шевченка, 12.

14.2. Спосіб: особисто або поштою.

14.3. Кінцевий строк: 03.01.2020 року до 14.00 год.

14.4. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

14.5. Конкурсні пропозиції реєструються в організаційному відділі при виконавчому комітеті . На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

14.6. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

14.7. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

14.8. Повідомлення Учасника про зміни або анулювання пропозиції готується, запечатується, маркується та відправляється у зовнішніх та внутрішніх конвертах, додатково позначених «Зміни» або «Анулювання» відповідно. Повідомлення про анулювання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.

15. Місце, день та час розкриття конкурсних пропозицій:

15.1. Місце : 39891 Полтавська область , село Дмитрівка міста Горішні Плавні , вулиця Шевченка, 12.

15.2. Дата: 08.01.2020 року

15.3. Час: 14.00 год.

15.4. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

15.5. До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій організатором конкурсу допускаються представники учасника конкурсу за умови, якщо учасником виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. У разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. Копії документів, які засвідчують особу представника учасника повинні бути надані у складі конкурсної пропозиції.

15.6. Після відкриття конверта внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. У винятковому випадку на запит конкурсної комісії учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.

15.7. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до  учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

15.8. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справи про його банкрутство;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

15.9. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 4.4. «Порядку проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Дмитрівської сільської ради», затвердженого рішенням виконавчого комітету сільської ради.

15.10. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

15.11. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

15.12. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

15.13. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні. Протокол комісії та проект договору затверджуються сільською радою.

15.14. Переможець конкурсу оголошується після затвердження протоколу сільською радою.

15.15. У разі, коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, з ним укладається договір на надання послуг на строк, що не перевищує 12 місяців.

15.16. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається усім учасникам конкурсу після затвердження протоколу сільською радою.

 

 

Приєднуйся до команди патрульної поліції!

    Друзі!  У нас гарна команда, яка чекає на   поповнення однодумцями. Набір до лав   патрульної поліції триває! 

    Прагнете допомагати людям та стояти на варті   правопорядку?! Тоді ставайте частиною змін на   краще! 

    Приєднуйся до команди!  

    Що ми пропонуємо:

⏺ можливість кар’єрного росту;

⏺ зарплата від 10 000 грн;

⏺ позмінний графік несення служби;

⏺ безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;

⏺ щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб;

⏺ грошова компенсація на оздоровлення;

⏺ можливість узяти житло в лізинг;

⏺ компенсація оренди житла.

   Вимоги до кандидатів:  

-  наявність посвідчення водія категорії "В"; 

-  громадянство України; 

-  вік 20 - 40 років; 

-  наявність повної загальної середньої освіти; 

-  відсутність судимості. 

   Набір триває, приєднуйся! 

   Заповнити анкету кандидати можуть на офіційному сайті патрульної поліції: 

http://anketa.patrol.police.gov.ua/

 

 

Соціально - профілактичний захід для учнів 5-9 класів

                                                           Ми те, що ми робимо для інших 

      4 грудня 2019 року для учнів 5-9 класів Дмитрівської ЗОШ було проведено соціально-профілактичний захід, присвячений трьом важливим датам соціального спрямування: Міжнародному дню волонтерства, Дню людей з обмеженими можливостями, Дню Збройних Сил України. Кожна з цих дат заслуговує на окрему розмову, але  всіх людей, на честь яких організована ця зустріч зі школярами, об’єднує незламна сила духу, мужність, сила волі, любов до життя. 

     Усі важливі й необхідні людські якості формуються з дитинства. І одним з найкращих видів діяльності, який цьому сприяє, є самореалізація людини через участь у доброчинності, волонтерстві. Феномен волонтерства полягає саме у безкорисливій допомозі та діяльності людини на користь інших. 

     Волонтером може стати кожен, хто небайдужий до чужих проблем, розуміє значущість благодійності та бажає брати участь у добрих і благородних справах. Проте допомагати людям теж треба вміти – одного бажання іноді буває замало: потрібні певні знання, навички, уміння. 

     Діти із зацікавленістю знайомилися з історіями успіху в реалізації молодіжних проєктів розвитку інших громад та волонтерськими акціями, які організовуються і проводяться за сприянням соціальної служби Дмитрівки. Сподіваємося, що досвід колег з різних регіонів України допоможе учням розширити знання про різні види громадської діяльності,  активізує їхню активність та доведе, що для реалізації мрій та задумів, перш за все, потрібна ідея, бажання та активна участь по втіленню їх у життя. Якщо ми хочемо щось змінити, треба починати з себе.

     За ініціативою соціальної служби, з нагоди Дня місцевого самоврядування, учні Дмитрівської ЗОШ долучилися до написання есе на тему «Громада моєї мрії». Тож наприкінці  заходу  всі учасники даної акції були відзначені заохочувальними подарунками від спонсорів. Ними виступили депутати Дмитрівської сільської ради Анатолій Муращенко та Владислав Прядко.  

       Висловлюємо також  вдячність адміністрації Дмитрівської ЗОШ за активну співпрацю у проведенні соціально важливих заходів для дітей та молоді.  

      Бажаємо здоров`я, добра і миру усім нам! 

               Відділ координації соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

 

 

 

 

 

 

Дочірні категорії

   
Модули Joomla для своего сайта я взял здесь, а шаблон нашел вот тут