Оголошення

Оголошення про проведення громадського обговорення

 

ОГОЛОШЕННЯ

 ПРО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ

МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ «ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СІЛ ДМИТРІВКА, КИЯШКИ, КУЗЬМЕНКИ М. ГОРІШНІ  ПЛАВНІ (КОМСОМОЛЬСЬКА) ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 З метою врахування громадських інтересів Дмитрівська сільська рада проводить громадське обговорення містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану сіл Дмитрівка, Кияшки, Кузьменки  м. Горішні Плавні (Комсомольська) Полтавської області»,  розробленої відповідно  до Листа–замовлення  №10-03-18/247 від  24.02.2020 р. та рішення 31 сесії Дмитрівської сільської ради 7 скликання від 04 лютого 2020 року «Про надання дозволу на розробку містобудівної документації «Внесення змін та доповнень до генерального плану сіл Дмитрівка, Кияшки, Кузьменки м. Горішні Плавні (Комсомольська) Полтавської області», розробленої ДП Український державний  науково-дослідний інститут проектування  міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя.

         З основними техніко-економічними показниками генерального плану, графічними матеріалами та додатковою інформацією можна ознайомитись  на офіційному сайті Дмитрівської сільської ради та в залі засідань Дмитрівської сільської ради

          Пропозиції та зауваження  приймаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування оголошення за адресою: 39891, вул. Шевченка,12, с. Дмитрівка м. Горішні Плавні Полтавської області.   Тел.: 0679030710.

 

 

Підсумки конкурсу

 

Підсумки конкурсу , який  відбувся 22.07.2020 року у виконавчому комітеті Дмитрівської сільської ради міста Горішні Плавні Полтавської області щодо відбору оціночної діяльності для проведення

експертної оцінки земельної ділянки під об’єктом

нерухомого майна , що підлягає продажу у власність

 

Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкту – земельна ділянка під об’єктом нерухомого майна 0,1542 га– Полтавська обл., місто Горішні Плавні , с.Дмитрівка , вул.Гоголя, 27 кадастровий номер земельної ділянки: 5310290301:01:001:1891, цільове призначення - будівництво та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що підлягає продажу у власність.

, визнано ФОП Ситнік Т.А. Строк надання послуг оцінки – 4 робочих днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2052,00 грн.

 

 

 

 

Оголошення про проведення конкурсу

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності, яка підлягає продажу

 1.Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості земельної ділянки з метою передачі її у приватну власність шляхом продажу власнику нерухомого майна, що знаходиться на ній.

2. Дані про земельну ділянку:

0,1542 га– Полтавська обл., місто Горішні Плавні , с.Дмитрівка , вул.Гоголя, 27 кадастровий номер земельної ділянки: 5310290301:01:001:1891, цільове призначення - будівництво та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка).

3. Умови конкурсу:

3.1 Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавця послуг з оцінки земельної  ділянки” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.    У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

3.2 Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт.

3.3 Обов’язкові умови конкурсу:

-   термін виконання робіт не більше 30 днів;

- надання інформації щодо кількості звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці.

4.Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг оцінки земель, за формою згідно з додатком 1 до  Порядку;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- згода на обробку персональних даних (додаток 2 Порядку) (для претендента  фізичної особи - підприємця);

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

- копія(ї) ліцензії(й);

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

5.Строк подання конкурсної документації: до 16 год. 17 липня 2020 року (включно).

6.Поштова адреса, за якою подаються документи: виконавчий комітет Дмитрівської сільської ради, вул. Шевченка, 12 , с.Дмитрівка міста Горішні Плавні  Полтавська  область,  39891, тел.(096) 8063564.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс з відбору виконавців послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної власності відбудеться  22 липня 2020 року о 10.00 год. в приміщенні  виконавчого комітету Дмитрівської сільської ради, вул. Шевченка, 12 , с.Дмитрівка міста Горішні Плавні  Полтавська  область,  39891, тел.(096) 8063564.

 

Дочірні категорії

   
Модули Joomla для своего сайта я взял здесь, а шаблон нашел вот тут